Oops! This site has expired. If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.

Stages Competitie:

gedurende verschillende schoolvakanties zijn er stages voorzien voor de competitiegymnasten. de uren en data worden gedurende het seizoen meegedeeld naargelang interesse en beschikbaarheid van de zaal.