Missie:

Gympie Moorslede vzw is een turnclub die zowel recreatief als competitief turnen wil aanbieden. Deze lessen staan open voor jongens & meisjes. Naast turnvaardigheden die wij hen aanleren via een actieve, gezonde vrijetijdsbesteding, willen wij hen ook persoonlijke vaardigheden bijbrengen. Zoals er zijn samenwerken met kinderen met een lichte beperking, omgaan met stress van een competitie en leren omgaan met de succes- en/of faalervaringen die hier mee gepaard gaan.

Visie:

Om onze missie te bereiken bieden wij volgende sporttakken aan:

-          AGD (Algemene Gymnastiek Dames) zowel voor competitie als recreant

-          AGH (Algemene Gymnastiek Heren) recreant

-          TU (tumbling) competitie

-          DEMO competitie

-          Multimove 

-          Free running 

-          Volwassengymnastiek 

-          Kind en Ouder (NIEUW!)